Miquel de Palol Muntanyola

Miquel de Palol Muntanyola

Opinió
Miquel de Palol Muntanyola

LLEGIR ELS FILÒSOFS

És habitual entre la bona gent de la població –allò que de manera molt impròpia i molt injusta se’n diu “els ciutadans anònims”– imaginar que el gremi dels intel·lectuals està regit pel...

Opinió
Miquel de Palol Muntanyola

Una gestió Panzer

Planye’s de la gestió cultural del propi país és gairebé un subgènere literari, practicat a tants llocs, des de tants punts de vista i amb estils tan diversos, que si no fos perquè el cas és semblant...

Miquel de Palol Muntanyola

TRADUIR LA SUBTILESA

Angle Editorial acaba de publicar un esplèndid llibret –el diminutiu va per la molt agradable mida física, de cap manera per l’excels contingut– englobant sis articles –de fet, petits assajos–...

Miquel de Palol Muntanyola

Els nous bàrbars

Els nous bàrbars és el títol del llibre que reuneix tres assajos de periodista –i segurament força altres coses– Rossend Domènech, prologats respectivament per Enric Balaguer, Joan Roca i Genís...

Miquel de Palol Muntanyola

CONFESSIONS DE JESUÏTES

a poc més d’una setmana es va presentar al pati Manning de la ciutat de Barcelona el llibre Confessiones de jesuitas que, com el seu nom indica, consisteix en l’aplec de respostes de trenta-vuit jesuïtes...

Miquel de Palol Muntanyola

Minimalisme, encara

Al minimalisme com a tendència artística amb característiques particularitzades se li reconeix entitat històrica com a tal, però a més ha tingut, en un sentit més ampli, una projecció important...

Miquel de Palol Muntanyola

El prestigi de la poesia

El món dels tics gremials sol ser un camp de mines. Tenim, pel que es veu, un president de la Generalitat de Catalunya especialment culte i lletrat. No voldria exposar-me a ser mal interpretat; de cap...

Miquel de Palol Muntanyola

El verí de l’elogi

En els temps en què aquest cronista era un aprenent… i no és que hagi deixat de ser-ho, al contrari, i cada any és més conscient del camí per recórrer, i que li queda menys temps. Com deia, quan...

Miquel de Palol Muntanyola

L’Àlien de Màrius Sampere

Vaig conèixer Màrius Sampere fa uns trenta anys. Em va semblar un tipus abrupte –també potser perquè jo en devia ser més que ell–, en el punt en què la resposta pública passa l’etapa en què...