ALBA ALFAGEME
PSICÒLOGA ESPECIALISTA EN VIOLÈNCIES MASCLISTES

“El sistema judicial ens revictimitza”

MARC CASTELLNOU ,
CAP DEL GRAF DELS BOMBERS DE LA GENERALITAT

“Sense gestió del territori, no hi haurà capacitat d’extinció”

MARIA JOSÉ VALIENTE
PSICÒLOGA I AUTORA DEL LLIBRE “LES SABEU O LES DIEU?”

“Les dites són un llenguatge dins del llenguatge”

Paulo Maldos
exassessor de Lula da Silva i Dilma Rousseff

“La gent està cansada de l’espiral de l’odi”

BENET SALELLAS
ADVOCAT

“La llei debilita la posició de la llengua catalana a l’escola”

XAVIER DIEZ I RODRÍGUEZ
HISTORIADOR I EDITOR DE LES MEMÒRIES DE JOAN GARCÍA OLIVER

“Garcia Oliver és un misteri fins i tot per a ell mateix”

ÀLEX ROMAGUERA
PERIODISTA I AUTOR DE “VÍCTIMES EN SO DE PAU”

“Les víctimes triades resumeixen 50 anys de violència política”

TALIA LAVIN
PERIODISTA

“Els supremacistes blancs estan a la teva escola”

ISMAEL PEÑA-LÓPEZ
DIRECTOR DE L’ESCOLA D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA

“Les interferències d’uns poders en d’altres generen desconcert”