MIGUEL PAJARES
ANTROPÒLEG I PRESIDENT DE LA COMISSIÓ CATALANA D'AJUDA AL REFUGIAT

“Hi ha refugiats per culpa del canvi climàtic”

La fractura dels Estats Units

INTERNACIONAL
L'ANÀLISI D'ANTONI SEGURA

EL LLEGAT DE TRUMP

La revolució de ‘los frijoleros’

Descolonització inacabada i primavera pendent

Tensió al desert

El món després de Trump

NANCY ISENBERG
PROFESSORA D’HISTÒRIA DE LA UNIVERSITAT DE LOUISIANA

“Trump no té empatia per la classe treballadora”

Rumb a la Casa Blanca