La mirada definitiva a Gabriel Ferrater

LLETRES EN BATALLA

Un passeig amb Frankenstein

Quan els autors tenen la voluntat d’aportar

SALES. L’eterna revisió d’una glòria (incerta?)

LLETRES EN BATALLA

Ciència-ficció ‘made in Catalonia’

MARIÀ MANENT i els anys acabats en vuit

El llegat d’un segle de vida i literatura

L’àngel de la misericòrdia

Els Capmany, doble compromís amb la cultura