MARGUERITE DURAS TORNA

LLETRES EN BATALLA

Abans del punt final

LLETRES EN BATALLA

Aquella guerra de fa cent anys

El contagi s’encomana

Crònica David Marín

La fúria dels poetes

‘Descodificacions’ samperianes

Una gavardina de mal caient

La raresa de ser únics

Crític suplent d’Agustí Bartra