Els diners

La revolució del neolític

El poder de les ombres

La roda, una tecnologia revolucionària

Un món de llum

Objectes en desús

L’escriptura

Quantes llengües es parlen a Catalunya?

El cervell, un cau d’idees