EL DOSSIER

El govern agafa aire

EL DOSSIER

Muntanya russa

Aprovats i suspesos

La taula, a examen

Pressupostos enrocats

La mutilació de Catalunya

Realitats paral·leles

EL DOSSIER

Què podem esperar de l’economia?

POLÍTICA

Escenaris per al 2023