La mutilació de Catalunya

Realitats paral·leles

EL DOSSIER

Què podem esperar de l’economia?

POLÍTICA

Escenaris per al 2023

DÍDAC ROMAGÓS
COORDINADOR DE RÀDIO VILABLAREIX

“Des d’una ràdio local es poden fer meravelles”

CULTURA

Més i millor

2023 El món que ens espera

Un altre any lluitant per la dignitat

Energia i inflació, perills latents