10. REDUIR DEIXALLES

9. FRENAR EL CONSUM

8. (MÉS) PENDENTS DEL MÒBIL

7. NOVA MOBILITAT

6. TRANSICIÓ ENERGÈTICA

5. RISCOS PER A LA SALUT

4. MENYS PLATGES

3. CANVIS EN EL PAISATGE

2. NOUS CONREUS