La fractura dels Estats Units

INTERNACIONAL
L'ANÀLISI D'ANTONI SEGURA

EL LLEGAT DE TRUMP

La revolució de ‘los frijoleros’

Descolonització inacabada i primavera pendent

Tensió al desert

El món després de Trump

NANCY ISENBERG
PROFESSORA D’HISTÒRIA DE LA UNIVERSITAT DE LOUISIANA

“Trump no té empatia per la classe treballadora”

Rumb a la Casa Blanca

Anàlisi

LES ELECCIONS DEL PÀNIC