La porta catalana musicada

Crítica

INEXISTÈNCIA

ELISENDA FÁBREGAS
COMPOSITORA RESIDENT AL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

“Componc la meva música amb cap i cor”

Articulacions

CAL MACIÀ MEREIX SER BCIN

En sèrie

ESTIMATS FANTASMES

Crítica

“QUI ENSOPEGA EN UN LLOC PLA...”

Crítica

LA RIALLA DE L’UNIVERS

Crítica

LA PARAULA, EL PAÍS MATERN

Cròniques marcianes