Bigas Luna a la terra

15. Dones d’aigua “VOSTÈS SÓN LES HEREVES D’AQUETA PROPIETAT”

QUARANTA ANYS DE LA MORT DE RODOREDA

14. Secrets de família “QUAN EM PARLIS, M’HAS DE DIR ‘BWANA’”

Crítica

DELS ANTICS MISTERIS A LA VIDA NOVA

Opinió

UNA OBRA MESTRA

13. Arnau “QUI NO MOR PER LA SEVA TERRA...”

Crítica

PLANTEM-NOS?

Un vals per als nous temps