Fins a 43 vacunes humanes

GUILLEM CLUA
DRAMATURG

“Qui més fa pel teatre català és un grup privat com Focus”

EXPLORAR TERRITORIS

Un tast de 10 musicals

Pregar i impregnar

26 “ossos trencats” al bosc

MARXEM DE FESTIVALS

Diàspora catalana

‘Art’ s’escriu amb hac