Una història de la poesia

Els diners

La revolució del neolític

El poder de les ombres

La roda, una tecnologia revolucionària

26.500 infants, a activitats de lleure a Tarragona

Un món de llum

Objectes en desús

L’escriptura