I també uns postres

El racó dels saberuts

A quina velocitat gira la Terra?

El racó dels saberuts

Per què espetega el fuet?

Una bona iniciació

El racó dels saberuts

Per què s’entelen els vidres?

El racó dels saberuts

Per què somiem?

El racó dels saberuts

Per què tothom plora quan talla una ceba?

El racó dels saberuts

Per què bota la pilota?

PRACTICA L’ANGLÈS

Maria Pepa Colomer