Aprovats i suspesos

La taula, a examen

Pressupostos enrocats

La mutilació de Catalunya

Realitats paral·leles

EL DOSSIER

Què podem esperar de l’economia?

POLÍTICA

Escenaris per al 2023

DÍDAC ROMAGÓS
COORDINADOR DE RÀDIO VILABLAREIX

“Des d’una ràdio local es poden fer meravelles”

CULTURA

Més i millor