La descoberta de l’Escupali

La indignació

Els ‘defensors’ dels drets humans

“Una llengua morta”

Un boicot dirigit

El provincianisme de la premsa espanyola

Salvador Dalí defensa el Manifest Groc

Un empresari forassenyat....

i un futbolista frívol