6. De professió: API “ÒNDIA, ÒNDIA, ÒNDIA!”

Viure la música des de ben petits

5. Nissaga de poder “ELS PROBLEMES SÓN COM LES MALES HERBES”

PEN Català: la lluita continua

Un museu Raluy

3. Poblenou “ROSA, ENS HA TOCAT LA LOTTO!”

2. Plats bruts “AH, VALE!”

1. La Granja “M’ENTENS EL SENTIT DE LA PARAULA?”

Crítica

EL MOMENT DE CADA CANÇÓ I EL SEU TEMPS