“El saben aquel que diu...?”

Crec que no cal

La transversalitat com a motor transformador: el repte de l’Agenda 2030

LLETRES EN BATALLA

Literatura d’italiana mida

EL ROCK, A SUBHASTA

Enric Pla
Coordinador dels treballs de forja a la Sagrada Família

“Estic recollint el que he sembrat durant tres dècades”

Pagar per tot, excepte per la cultura

LA JOTA ÉS NOSTRA

La brúixola de la prescripció