Altres mons possibles

Art brut, art de suro

RAMIRO FERNÀNDEZ
ARTISTA

“Quan pinto i estic perdut, Mozart m’ajuda”

La cultura arriba a port

Articulacions

EL RETAULE D’ESPUI, A DETROIT

Articulacions

VILADOT I CRISTÒFOL: CONTRA L’OBLIT

L’anècdota feta universalitat

El pinyol de Ceret

Barcelona s’il·lumina de nou