La República. Tarifa digital

Notícies d'actualitat

 

  • Accés al web, als PDF de la l'edició en paper i a les apps de La República
  • Disponible des de dispositius Android, iPhone i iPad.
NOMÉS 12€
l'any Nova subscripció

Pagament únic

IVA inclòs

1 € al mes.

Pagament únic de 12 € anuals.

IVA inclòs.

Renovació automàtica si no s'indica el contrari. 

 

La República. Tarifa Paper i digital

Notícies d'actualitat

 

  • Accés al web, als PDF de la l'edició en paper i a les apps de La República
  • Et donaran La República en paper al teu quiosc mostrant el carnet
  • El termini de recepció del carnet és de 5 dies
  • Disponible des de dispositius Android, iPhone i iPad.
NOMÉS 72 €
l'any Nova subscripció

Pagament únic

IVA inclòs

6 € al mes.

Pagament únic de 72 € anuals.

IVA inclòs.

Renovació automàtica si no s'indica el contrari.