Antoni Segura Mas

Antoni Segura Mas

Antoni Segura Mas

Els reptes del 14-F

The Washington Post obria el dia 15 la crònica de Joseph Wilson sobre les eleccions catalanes afirmant que «el futur govern de ... Catalunya es troba en mans d’un home que passa les nits a la cel·la...

Antoni Segura Mas

EL DIFÍCIL ACORD DE LA UE

La pandèmia de la Covid-19 ha afectat gairebé tot el món i, a més d’un elevat nombre de morts, amenaça de provocar una crisi econòmica sense precedents quan encara no s’havien superat del tot...

Anàlisi
Antoni Segura Mas

El cigne negre

“Abans del descobriment d’Austràlia, la gent del vell món estava convençuda que tots els cignes eren blancs, una creença... que semblava completament confirmada per proves empíriques... [Però,]...

Antoni Segura Mas

Viva, però de gestió difícil

Des de mitjan dels noranta del segle passat, dos fantasmes recorren la Unió Europea (UE), la islamofòbia i la rebel·lió contra les normes de la burocràcia de Brussel·les i les directrius emanades...

Internacional
Antoni Segura Mas

Cuba, l’última revolució

Dos anys després de la mort de Fidel Castro i en el seixantè aniversari de la revolució, Cuba aprovava en referèndum una nova Constitució el 24 de febrer de 2019 amb una participació del 84% i un...

Internacional
Antoni Segura Mas

Una nova guerra freda

A principis d’aquest mes, un incident entre un vaixell de guerra rus i un de nord-americà al Pacífic ens portava als moments de tensió de la Guerra Freda. El passat setembre un incident similar tenia...

Antoni Segura Mas

La síndrome de l’Iran

Els Estats poderosos no obliden les humiliacions, forma part de la idiosincràsia del poder. I Estats Units va patir dues humiliacions a la dècada dels setanta. La matinada del 30 d’abril de 1975 l’ambaixador...

Antoni Segura Mas

EL sudan: la fi d’un règim

La història del Sudan des de la independència (1956) ha estat marcada per la inestabilitat política i per les tensions internes provocades per la llarga guerra civil (1955-1972 i 1983-2005) que va enfrontar,...

Antoni Segura Mas

La presó més gran de la terra

En aquest article prenc el títol del llibre que va publicar Ilan Pappé arran del cinquantè aniversari de la guerra dels Sis Dies del 1967. L’historiador israelià analitza les motivacions i les estratègies...