Natàlia Massé
Responsable del programa de dones de la fundació Apip-Acam

“La prostitució és un lucratiu negoci patriarcal”

2013

LA VIA CATALANA, UNA FITA HISTÒRICA

1977

LA DIADA DEL MILIÓ

1931

UNA COMMEMORACIÓ ESPERANÇADA

1923

ABANS DEL COP D’ESTAT

1901

EL NAIXEMENT DE LA DIADA

1886

LA PRIMERA CONVOCATÒRIA

11 onzes

2017

LA DIADA DEL REFERÈNDUM