2012

UN ABANS I UN DESPRÉS

1980

FESTA NACIONAL

1976

UNA ALENADA DE LLIBERTAT

1939

LES DIADES DE LA POSTGUERRA

Les claus del nou curs

CURS CALENT

ALÀ BAYLAC FERRER
PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ PER A L’ENSENYAMENT DEL CATALÀ

“Molta gent que sap el català no el fa servir”

Contra els matrimonis forçats

Pactar les noces, una pràctica estesa arreu