ANNABEl ESPADA/JUDITH MARTí
EDITORES DE MANGA

“Actualment hi ha una gran demanda de manga en català”

L’educació anomenada viatge

Crítica

IDEOLOGIA I PROGRAMA NOUCENTISTES

JOAQUIM CARBÓ I MASLLORENS
ESCRIPTOR

“He volgut ser un escriptor utilitari, sense cap pretensió”

Opinió

AVATARS DE L’EXTENSIÓ

Crítica

LA POESIA RIVAL D’ÀNGELS MARZO

Crítica

UNA LUPA SOBRE LA GENT DEL CARRER

OLGA RESINA
AUTORA I EDITORA

“Hem marcat tendència empenyent les grans a editar manga en català”

Crítica

LA NIT DEL CAÇADOR